Motto PDF Tlačiť E-mail

Ak deti žijú v tolerantnom ovzduší,

naučia sa byť trpezlivými,
ak deti povzbudzujeme,
naučia sa dôverovať,
ak deti žijú v sústavnej pochvale,
naučia sa vážiť seba samých,
ak deti žijú v dôvere,
naučia sa spravodlivosti,
ak sa deti cítia bezpečne,
naučia sa žiť s vierou,
ak deti žijú v priateľstve a prijatí,
naučia sa nájsť lásku vo svete...