Prevencia PDF Tlačiť E-mail

Témy, spracované na tejto stránke súvisia s našou činnosťou v oblasti prevencie, snaží sa ukázaťkoordinátorom prevencie, ale aj učiteľom a rodičom, ako pracovať s deťmi a mládežou pri realizácii preventívnych programov:

Úlohy a kompetencie koordinátora prevencie

Preventívne programy

Hry pre prácu koordinátora prevencie

Šikanovanie a agresivita

Ako zaobchádzať s hnevom

Čo ovláda hnevobrazky.4ever.sk smutne_dievca_schodisko_samota_bolest_143584