Úvod PDF Tlačiť E-mail

 

 

Služby Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Kežmarku sú poskytované  

b e z p l a t n e.

 

 

Aktuálne žiadosti, na všetky naše služby, nájdete v zložke "DOKUMENTY"

 

Aktuálne PONUKOVÉ LISTY s ponukou všetkých našich služieb, nájdete v zložke "Pre školu"

  

 

Naša práca je rozdelená do dvoch rovnocenných oblastí, ktorých činnosť podrobjejšie popisuje časť: "O nás".

 

Naši odborníci si pripravili sériu článkov a informácií k problematike súvisiacou s činnosťou CPPPaP.

oblasť poradenstva oblasť prevencie