Náš tím PDF Tlačiť E-mail

Naši odborní zamestnanci majú svoju prácu rozdelenú podľa rajonizácie.

Kliknutím na jednotlivých zamestnancov zistíte, ktoré školy sú v ich pôsobnosti.


PhDr. Iveta Vlčková, riaditeľka CPPPaP Kežmarok, špeciálny pedagóg

PhDr. Viera Havašová, psychológ

Mgr. Jana Krettová, psychológ

Mgr. Patrícia Gallerová, psychológ

PaedDr. Svetlana Chripková, špeciálny pedagóg
Mgr. Jana Džadonová, špeciálny pedagóg

Mgr. Zuzana Urigová, školský logopéd
Mgr. Andrea Magyarová, sociálny pedagóg
Mgr. Ingrida Pompová, sociálny zamestnanec

Jolanta Šimšajová, odborný referent

 

Mgr. Lucia Takáčová, psychológ

Mgr. Dana Mrázková, psychológ

Mgr. Natália Jurišová, psychológ

Mgr. Lucia Šatalová, špeciálny pedagóg

 


svea


Hľadáš prácu?

Aktuálna ponuka práce v našej organizácii: