Karierové poradenstvo PDF Tlačiť E-mail

Prehľad aktivít súvisiacich s voľbou povolania a profesijnou orientáciou:

 • besedy, prednášky, workshopy zamerané na rôzne fázy výberu povolania (rozhodovanie, rozvoj sebapoznania, oboznamovanie sa s pracovným trhom)
 • kompletné vyšetrenie (inteligencia, osobnosť, záujmy, projektívne techniky, nápomocné pri hľadaní profesijnej cesty)
 • poradenstvo so psychológom a metodikom výchovného poradenstva, ktorý podá aktuálne informácie a ponuky vzdelávania, ako aj aktuálne možnosti na trhu práce
 • pomoc a poradenstvo smerujúce k výberu konkrétnej strednej/vysokej školy a konkrétneho študijného odboru
 •  

  Kontaktné osoby:
  psychológ: Mgr. Jana Krettová
  metodik výchovného poradenstva: Mgr. Andrea Magyarová

   

   

   

  informácie