Pre školu PDF Tlačiť E-mail

Služby CPPPaP sú poskytované pre klientelu detí od narodenia do ukončenia prípravy na povolanie.


Súčasne poskytuje služby poradenského, metodického a informačného charakteru pre rodičov (resp. zákonných zástupcov) klientov a pedagogických zamestnancov škôl.


Služby CPPPaP sú poskytované bezplatne.
Odborní zamestnanci CPPPaP - psychológovia, špeciálni pedagógovia a sociálni pedagógovia - sú pripravení pomôcť Vám pri riešení problémov a hľadaní odpovedí na otázky súvisiace s výchovou a vzdelávaním Vašich žiakov.Ponúkame Vám profesionalitu a odbornosť súčasne s diskrétnosťou, empatiou a zodpovednosťou.

 

 


Podrobný popis služieb na siahnutie:

Ponukový list pre materské školy

Ponukový list pre základné školy

Ponukový list pre stredné školy

 

 

VZOROVÝ INDIVIDUÁLNY VÝCHOVNO – VZDELÁVACÍ PROGRAM

 

Psychologická diagnostika a poradenstvo

Psychoterapia - logoterapia

Relaxačná psychoterapia a detská relaxačná psychoterapia


 

Systemický model rastu